چهارشنبه , ۲۸ مهر ۱۴۰۰
خانه / مزرعه / بز و گوسفند / کسب و کار پرورش بز نژاد آلپاین در پنج سال

کسب و کار پرورش بز نژاد آلپاین در پنج سال

محاسبه سود و زیان برای شروع پرورش با ۳۰ راس بز آلپاین

توجه:

 • محاسبات مربوطه بدون در نظر گرفتن هزینه کارگری و ساخت جایگاه پرورش بز انجام شده است.
 • فرض براین است که کلیه کارهای دامپروری توسط صاحب دام و خانواده انجام میشود بدیهی است به ازائ هر ۱۵۰ راس حداقل دستمزد یک نفر شاغل تمام وقت به هزینه ها اضافه میشود.
 • سال پرورش از شهریور ماه امسال شروع و شهریور سال بعد خاتمه پیدا می کند.
 • زایش بزغاله ها در اسفند و فروردین هر سال.
 • دوره شیردهی از فروردین تا اواخر دی ماه در نظر گرفته شده است.
 • رکورد شیردهی از شکم دوم به میزان ۰٫۵ الی ۱٫۵ کیلوگرم افزایش می یابد که در محاسبات اعمال نشده است.

 

مبانی محاسبات

 • میانگین تولید شیر هر راس بز آلپاین ۳ لیتر در روز
 • طول دوره شیرواری در سال ۲۸۰ روز
 • میانگین تولید شیر هر راس بز آلپاین ۸۴۰ کیلوگرم در سال
 • در شکم اول تقریبا ۱۲۰درصد دوقلو زایی و در شکم دوم ۱۸۰درصد دوقلو زایی
 • نسبت بزغاله های متولد شده نر و ماده در گله ۵۰ درصد ماده و ۵۰ درصد نر در نظر گرفته شده
 • میزان تلفات در گله ۱۲ درصد در نظر گرفته شده
 • میانگین وزن تولد بزغاله های این نژاد حدود ۴ کیلوگرم و وزن بالغ در ماده ها ۵٠ تا ٧٠ و نرها ٩٠ تا ١٠٠ کیلوگرم

 

قیمت ها

 • میانگین هزینه مصرف خوراک هر راس بز آلپاین در روز با شرایط فعلی حدود ٣٠٠٠ تومان می باشد. (خرید کنسانتره ، یونجه ، کلش و…)
 • هزینه های مربوط به واکسیناسیون و داروها و… برای هر راس بز ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان
 • هزینه پرورش بزغاله به ازای هر راس تا سن فروش حدود ۶٠٠ هزار تومان بدون هزینه کارگری
 • میانگین قیمت فروش شیر ۳۰۰۰ تومان
 • فروش بزغاله نر به ازای کیلویی ۱۷۰۰۰ تومان (در حال حاضر نربز های آلپاین به صورت دام ژنتکی خرید و فروش می شوند ، قیمت ها از ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان)
 • فروش بزغاله ماده ۴ الی ۵ ماهه ۳ میلیون تومان

 

سرمایه اولیه

 • قیمت هر راس بزغاله ماده ۴ الی ۵ ماهه آلپاین از شرکت آوین ژن ۳ میلیون تومان و بزغاله نر آلپاین ۱٫۵ میلیون تومان عرضه می شود.
 • حداقل تجهیزات مورد استفاده در دامداری: دستگاه شیردوش ، دستگاه شاخ سوز ، قیچی سم چینی و…
 • سرمایه در گردش برای خوراک و… یک چهارم هزینه یک سال را در نظر گرفته ایم

۹۰میلیون تومان بزغاله ماده

+

۱٫۵میلیون تومان نربز

+

۱۰میلیون تومان تجهیزات

+

۱۰میلیون تومان سرمایه در گردش

=

۱۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان سرمایه اولیه

 

جدول زادآوری بز ها طی ۵ سال

 • سطرهای شهریور ماه شروع سال پرورش و اعداد مربوطه تعداد بز های بالغ
 • سطرهای اسفند ماه تولد بزغاله ها و شروع تولید شیر و اعداد مربوطه تعداد بزغاله

 

درآمد حاصل از تولید شیر در سال اول

۳ کیلوگرم شیر * ۲۸۰ روز = ۸۴۰ کیلوگرم تولید شیر در سال

۳٫۰۰۰تومان هزینه خوراک * ۳۶۵ روز = ۱٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان هزینه خوراک درسال

۳٫۰۰۰تومان * ۸۴۰کیلوگرم شیر = ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان درآمد حاصل از فروش شیر

۷۰هزار تومان هزینه دارو و واکسن+ ۱٫۰۹۵٫۰۰۰تومان هزینه خوراک = ۱٫۱۶۵٫۰۰۰تومان

۱٫۱۶۵٫۰۰۰تومان + ۱۲% تلفات = ۱٫۳۰۴٫۸۰۰تومان

۱٫۳۰۴٫۸۰۰ – ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ = ۱٫۲۱۵٫۲۰۰تومان سود ناخالص از فروش شیر

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۳۰ راس بز = ۳۶٫۴۵۶٫۰۰۰ تومان در سال

 

درآمد حاصل از تولید شیر در سال های آتی

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۳۰ راس بز = ۳۶٫۴۵۶٫۰۰۰ تومان در سال اول

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۴۶ راس بز = ۵۵٫۸۹۹٫۲۰۰ تومان در سال دوم

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۷۸ راس بز = ۹۴٫۷۸۵٫۶۰۰ تومان در سال سوم

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۱۳۱ راس بز = ۱۵۹٫۱۹۱٫۲۰۰ تومان در سال چهارم

۱٫۲۱۵٫۲۰۰ * ۲۰۸ راس بز = ۲۵۲٫۷۶۱٫۶۰۰ تومان در سال پنجم

نکته: تولید شیر همه ساله از اواخر اسفند ماه شروع شده و تا دی ماه ادامه دارد.

 

درآمد حاصل از فروش بزغاله پایان سال اول

نکته: بزغاله های ماده متولد شده را برای ارتقائ گله در نظر گرفته ایم و لذا بزغاله های نر برای فروش به بازار عرضه می شود.(سن عرضه بزغاله ها ۶ ماه)

  ۱۲% تلفات – (۳۰ راس * ۱۲۰% دوقلو زایی) = ۳۲ راس بزغاله متولد شده

پس تعداد بزغاله های نر حدودا ۱۶ راس

 ۷۰هزار تومان واکسن و… + (۲٫۰۰۰تومان خوراک* ۱۸۰روز) = ۴۳۰ هزار تومان هزینه پرورش

۱۶ * (۴۳۰هزار تومان – ۱٫۵میلیون تومان ) = ۱۷٫۱۲ میلیون تومان فروش دام ژنتیکی

۱۶ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۴ میلیون تومان فروش کیلویی

هزینه پرورش – (۱۶ * ۳ میلیون تومان) = ۴۱٫۱۲ میلیون تومان فروش بزغاله های ماده

 

درآمد حاصل از فروش بزغاله ها در سال های آتی

۱۶ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۴ میلیون تومان فروش کیلویی در سال اول

۳۲ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۸ میلیون تومان فروش کیلویی در سال دوم

۵۳ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۱۳ میلیون تومان فروش کیلویی در سال سوم

۹۰ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۲۲ میلیون تومان فروش کیلویی در سال چهارم

۱۴۰ * ( هزینه پرورش – ( ۴۰کیلوگرم * ۱۷٫۰۰۰تومان )) = ۳۵ میلیون تومان فروش کیلویی در سال پنجم

نکته: در سال های آینده به دلیل اشباع بازار نگهداری بزغاله های نر هزینه بر بوده و هرچه سریعتر باید ذبح شوند.

 

نتیجه گیری

در اینکه محاسبات انجام شده تقریبی می باشند شکی نیست ولی برای یک خانوار ساکن روستا یا دامداری که خیلی از هزینه ها مثل هزینه های کارگری و یا هزینه تمام شده علوفه و… را پرداخت نمی کند و یا ارزانتر تهیه می کند، قطعا به واقعیت نزدیک است.

 • سرمایه اولیه ۱۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
 • درآمد ناخالص سال اول تقریبا ۴۰ میلیون تومان
 • درآمد ناخالص سال دوم تقریبا ۶۳ میلیون تومان
 • درآمد ناخالص سال سوم تقریبا ۱۰۷ میلیون تومان
 • درآمد ناخالص سال چهارم تقریبا ۱۸۱ میلیون تومان
 • درآمد ناخالص سال پنجم تقریبا ۲۸۷ میلیون تومان

 

بزغاله های ماده

درصورت استفاده از بزغاله های ماده برای رشد وتوسعه گله، باید درآمد نقدی حاصل از فروش بزغاله های ماده نادیده گرفته شده و بجای آن افزایش حجم شیر و افزایش تولید مثل سنوات آتی را اضافه نمود.

براساس پیش فرضهای این گزارش با استفاده از بزغاله های ماده ، گله هدف در پایان سال پنجم ۲۰۸ راس بز شیری خواهد بود.

و درهمین سال درآمد ناخالص به قیمت ثابت :

 1. فروش شیر ۲۵۲ میلیون تومان
 2. بزغاله نر ۳۵ میلیون تومان

 

تقدیر و تشکر میکنم از دوستان عزیزم که من را در ارائه این مطالب راهنمایی نمودند

جناب آقای حسین سیاح

آقای دکتر نیما سیاح

آقای مهندس بحرانی

آقای سید مرتضی رشادی

و سایر دوستان

 

جهت دانلود نسخه پاورپوینت این مقاله روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود

جهت دانلودنسخه pdf این مقاله روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود

آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

قسمت سوم: رژیم غذایی فنچ گلدین

امروزه ، تنوع دانه های موجود در بازار انتخاب مخلوطی از دانه های مناسب برای …

۷۴ نظر

 1. عالی بود منم قبلا حساب کرده بودم و الانم سانن دارم

 2. سلام و خداقوت
  این طرح توجیهی مربوط به چه تاریخی هست و کدام استان تشریف دارید؟

 3. در استان چهارمحال و بختیاری استاندار جدید تمایل به ارائه تسهیلات و پرورش بز سانن در یکی از شهرستان ها به صورت پایلوت دارند چنانچه از شما خریداری شود مشاوره ها و حمایت شما در چه حدی خواهد بود؟

 4. با سلام / ضمن تشکر بابت مطالب سایتتون ،چن تا انتقاد داشتم راجبه این پست ، یکی راجبه هزینه خوراک دام که شما در همه مقاطع و … حساب کردین روزی ۳۰۰۰ تومن در صورتی که میدونیم بیشتر میشه مخصوصا ماه آخر حاملگی و اوایل زایمان ، دوم راجبه قیمت شیر هست همونجوری که بازار نر بز اشباع میشه قطعا شیر بز هم این قیمت نمیمونه و کاهش پیدا میکنه و چون عمده سود دامدار از فروش شیر هست پس اثر گذاری بیشتری داره و در مقابلش تا ۵ سال دیگ قطعا قیمت نهاده های دامی افزایش پیدا میکنه .شما حساب کردین ماده بز ۷ ماهه رو با بقیه ماده ها ،اصلا ماده بز ۷ ماهه روزی ۳ کیلو شیر به هیچ عنوان نمیده تا بعد شکم اول زایمان این مقدار شیر و نمیده!هزینه های کارگری ،فضا و آب و برق و … برای سال ۵ قابل توجه خواهد بود اصلا محاسبه نشده .پستتون خوبه اما اگه بخوایم واقع گرایانه نگاه کنیم به نظر بنده در بهترین حالت نصف این سودی که شما محاسبه کردین عاید دامدار خواهد شد. با همه این تفاسیر من آینده این نوع دامداری (دام سبک) رو بهتر از دام سنگین میدونم و توصیه ام ورود به این صنعت هست و قصد تخریب ورود به این صنعت رو نداشتم.

  • سلام و تشکر از نکته بینی شما
   در مورد اول که فرمودید من تولید شیر را روزانه تقریبا ۳ لیتر محاسبه کرده ام و هزینه تمام شده خوراک نسبت به این میزان تولید می باشد .
   در مورد دوم شما قیمت شیر را پیش بینی می کنید که ۵ سال دیگر کاهش می یابد و نهاد های دامی افزایش قیمت دارد به نظر من با افزایش هزینه های تولید قطعا و منطقا قیمت شیر نیز افزایش می یابد.
   “اصلا ماده بز ۷ ماهه روزی ۳ کیلو شیر به هیچ عنوان نمیده ” باید بررسی کنم ماده بز بعد از یک سال زایش انجام داده و شیر تولید می کند.
   هزینه های کارگری قطعا برای سال ۵ باید محاسبه شود به ازای هر ۱۵۰راس بز یک کارگر و اما برای سایر هزینه ها که به صورت دقیق قابل محاسبه نیست می توان برای مثال ۱۰ درصد از سود سالانه کسر کرد با عنوان هزینه های پیش بینی نشده .

 5. سلام. چندروزه که دارم تو نت جستجو میکنم و چیزه بدرد بخوری ندیدیم راجع به دامپروری اما الان که اوم
  لطفا طریدم تو سایت شما واقعا مطالبو بصورت موشکافانه باز کردین و این قابل ستایشه البته در بعضی موارد ایرادات کوچیکی هست که تعدادشون اندکه.
  میخاستم ببینم چجوری میتونم با شما تماس داشته باشم. بنده چنوقته دارم بر روی دامداری از نوع داشتی در خراسان شمالی تحقیق میکنم اما این نژاد رو که امروز در سایتها دیدم نظرمو به خودش جلب کرد و بیشتر تحقیق کردم راجع بهشون و میخام بیشتر بدونم .
  لطفا توضیح بدید چجوری میتونم باهاتون تماس داشته باشم.
  سپاسگذارم

  • با سلام و ادب
   سپاس از نظر لطف شما شماره تلگرام من در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.
   با آرزوی موفقیت برای شما

 6. سلام ازکجا میشه نژاد سانن والپاین خالص گیر آورد؟ قیمت بز سانن چند

  • سلام حبیب کمالی هستم ممنون از زحماتتون جهت خرید بز نر و ماده الپاین راهنمایی بفرمایید شیراز هستم

 7. سلام.
  البته باید در نظر داشت موقعی که بز ها زایمان کردند اکثر شیر تولیدی صرف بزغاله میشه

  • سلام
   برای بزغاله ها از شیر خشک استفاده می شود

   • سلام ببخشید الان اوسال ۹۸یم مصرف روزانه بز سانن چند درنظر بگیرم وقیمت شیر کیلویی چند درنظر بگیریم ومیانگین تولید شیر چند نظربگیریم جواب میده. لطفا راهنمایی بفرمایید

    • برای امسال هزینه نگهداری هر راس را ۶ هزار تومان روزانه در نظر بگیرید
     شیر باید بالای چهارهزار تومان بفروشید
     میانگین تولید ۳ کیلو در روز

 8. سلام دوستان همیشه همه مشاغل به صورت تئوری پردرامدوبنده از این نژاد بزها را دارم ویکی ازسخت ترین موارد که همه چیز راتمام می کند فروش شیر هست وتوصیه به دوستان دارم قبل از شروع این کار درموردبازارشیربزدرمناطق خودشان تحقیقات میدانی انجام دهند

  • سلام
   به نکته خیلی خوبی اشاره کردید قبل از شروع به فکر بازار فروش باشید ، مخصوصا اکثر دوستان با تعداد کم شروع می کنند و لذا شیر تولیدی در روز بسیار اندک است

 9. باسلام وتشکر از دیدگاه و توضیحاتتون.میشه لطف کنین شماره یا ادرس تلگرامتون رو بنویسین چون من نتونستم پیداش کنم .باتشکر

 10. با سلام و خسته نباشید و عرض تشکر به خاطر مطالب مفیدتون، میخواستم بدونم که بز آلپاین از کجا میتونم بخرم؟
  با تشکر

  • سلام وقت بخیر
   می توانید از مراکز معتبر که دام اصیل پرورش می دهند خریداری کنید مثل شرکت آوین ژن و سپیدان کوثر

 11. سلام وخسته نباشید خدمت شما که مقاله رو ارائه می دهید به نظر بنده مقاله شما با واقعیت خیلی فاصله داره الان تو استان کرمانشاه شیر هر کیلو نهصد ۹۰۰تومان هست تو جامعه امروزی شاید خیلی افراد محدودی باشند که بتوانند شیر کیلویی ۳الی ۴هزار تومان بخورند در ضمن هر بز وبزغاله ای که بازار برود مردم دنبال این نیستن که سانن یا پاکستانی یا الپاین یا صلاله هستن بلکه به کیلو وزن پول میدن اوین ژن هم بخاطر تبلیغات وسرمایه زیادی که دارند اگر هم موفقیت که وجود دارد جنابعالی بازار فروش بز سانن برای بنده بفرماااا؟؟؟

  • سلام وقت بخیر
   در برخی مناطق مثل کرمانشاه پرورش بز توجیه ندارد به خاطر عدم فروش شیر ولی در برخی مناطق مثل کرمان و یزد قیمت شیر بز بالای ۵۰۰۰ تومان هست ، ضمنا توجه داشته باشید که هزینه خوراک بسیار بالا می باشد قبل از خرید و پرورش این نژاد ها به فکر بازار فروش محصولتان باشید تا بعد از یک سال دلسرد نشوید و سرخورده …

  • با سلام
   میشه بفرمائید. کجا شیر ۹۰۰ تومنی می فروشند اخوی؟

 12. باسلام.در صورتی که بازار مناسب جهت فروش شیر (بالای ۲۰۰۰هزار تومان)نداشته باشیم آنهم با این میزان کمی و کیفی خوراک مورد نیاز بزهای سانن و آلپاین باید قبول کنیم پرورش این بزها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و تنها سود آنها در دوقلوزایی می باشد .
  همه می دانیم با فلاشینگ و همزمان سازی بزهای بومی به راحتی می توانیم میزان دوقلوزایی بسیار بالایی داشته باشیم آنهم با چرا در مراتع فقیر و عمل فلاشینگ.
  اصولا بزهای سانن و آلپاین در صورتی بازدهی مناسب دارند که دو و سه قلوزایی بالا و فروش مناسب شیر داشته باشند و واین شرایط هم در محیط های متمرکز با هزینه خوراک بالا میسر می باشد پس همانگونه که دوستات عرض کردند قبل از هر چیز شرایط را چه از لحاظ مکان خوراک و فروش شیر در نظر بگیریم .
  اما اصلاح نژاد با نگهداری نیمه متمرکز می تواند جوابگو باشد و تا نسل ۱و۲پیش رفتن هم بازار فروش مناسب و هزینه کمتری خواهد داشت و نیاز به صبر و حوصله سه سال به بالا دارد تا نتجه مطلوب گرفته شود.
  در مناطق گرمسیر نگهداری بز مورسیا بازدهی مناسب خواهد داشت و همچنین در مناطق معتدل و سردسیر نگهداری بز آلپاین و سانن.البته باید در تظر داشت رکورد شیردهی و وزن سانن و آلپاین بیش از مورسیا است که آنهم شرایط خود رادارد.
  دامداران روستایی افرادی هستند که با بیشترین زحمت کمترین مزد تلاش خود را دریافت میکنند به امید خدا و با کمک دوستان بتوانیم کمکی در راستای بهبود وضعیتاقتصادی دامداران با توجه به این شرایط سختی زندگی و خشکسالی سالهای اخیر داشته باشیم.امیدوارم و قطعا همینگونه خواهد که شرکت های معتبر قبل از هر چیز منافع دامداران زحمتکش و فقیر کشور راد مد نظر بگیرند و به کمک این صنعت مهم و حیاتی کشور بشتابند.
  سپاسگذارم ۰۹۳۹۲۵۹۲۳۱۷
  صمد دهقان.دهیار روستای احمدابادپل آبگینه کازرونگ

  • در تکمیل صحبت امروز سوالاتی داشتم.
   ۱(چرا شرکت شما بز مورسیا برای مناطق گرمسیر ایران وارد نمیکند.بز مورسیا خصوصیات تطابق پذیری خوبی با آب هوای ک
   گرم خشک داشته، میزان شیردهی نسبتا خوبی دارد و نسبت به بز سانن و آلپاین هزینه نگهداری کمتری دارد.
   ۲(خلوص و هم خون نبودن بزهای نر و ماده شما چگونه ثابت میشود
   ۳(همه میدانیم در گله های بز بومی از میان ۳۰نر ب بالا نهایتا چند نر برای گله انتخاب کرده و با اصطلاح خودنون میگیم نر تخمی.
   نرهایی که شما میفروشید آیا همگی این خصوصیات را دارند که به دامداران به فروش میرسانید؟؟؟؟آیا کیفیت بالا دارند یا اصلا چنین چیزی مطرح نیست؟؟؟
   سپاس

 13. سلام من قبلا دامداری سنتی انجام دادم میخام این کار رو شروع کنم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم چون مشکل جا وطرح توجیهی و موافقت اصولی را نمیدام چطور میشود حل کرد نمیدونم اصلا استان تهران یا اصفهان جایی برای این کار در نظر گرفته لطفا راهنمایی کنید
  ۰۹۱۲۳۷۹۱۷۳۶

 14. حسین بابایی

  سلام .تشکرمیکنم از اطلاعات ارزشمندتان .بنده بسیار علاقمندم درپرورش بزشیری سانن یا آلپاین دراستان رنجان فعالیت کنم وچندسئوال ازخدمتتان داشتم .اول باچندراس شروع کنم.باشرایط آب وهوایی کدام نوع بهتراست.آیا کلاسی برای دوره وآشنایی اولیه در واحد خودتون هست .آیا تسهیلاتی برای شروع در نظر گرفته شده .چقدر وبا چه درصدی تعلق میگیره .وآیا در طویله های سنتی امکان پرورش هست یا حتما باید شرایط جدیدی لازم آیا امکان تهیه گله ازجانب شما مقدور هست ..ممنون از بزرگواریتان .حسین بابایی از زنجان .منتظر راهنمایی تان هستم تا انشاالله استارت برنم .

 15. ممنون از اطلاعات خوبتون

 16. با سلام و تشکر نسبت انتشار تجارب
  آیا امکان اینگونه مراکز دامداری در استان هرمزگان با شرایط آب و هوایی گرم وجود دارد
  و نیازی به امکانات خاصی جهت پرورش دام میباشد.

  • سلام روز بخیر
   به نظر من به سمت سایر نژاد های بز بروید مثل مورسیا البته این نکته رو هم بگم که امکان پذیر هست پرورش نژاد آلپاین و سانن ولی بازدهی لازم را نخواهید داشت ولو با صرف هزینه های نگهداری زیاد
   موفق و موید باشد

 17. سلام برای استان مازندران ک اب وهوای معتدل ومرطوب داره
  بین بزهای الپابن سانن مورسیاکدومش بهتره

  • سلام وقت بخیر
   به نظرم نژاد آلپاین بهتر باشه ، نژاد مورسیا با آب و هوای گرم خشک سازگاری دارد.

   • سلام مجدد..من هم نظرم بیشتر روی الپاینه…ولی خب شیر بز در حجم کم فروش نداره وباید فراوری بشه….ولی میگن ک شیر سانن والپاین بخاطر چربی پایین فراوری خوبی نمیشه وپنیر خوبی ازش درنمیاد براهمین مورسیا چون پرچربتره شاید بهتر باشه چون شیرش تقریبا مث گوسفند پرچربه…درسته؟ هرکیلو پنیر چند کیلو شیر نیازه مثلا برای شیر الپاین ومورسیا

 18. سلام من شمارتون رو در صفحه اول پیدا نکردم لطفاً بامن تماس بگیری یا پیامک بزنید

 19. سلام, برای آب هوای سمت لرستان, سانن بهتره یا آلپاین؟

 20. سلام.شما تو محاسباتتون میگید گوشت کیلیوی۱۷هزار تومن؟که اگه ۴۰کیلو باشه میشه ۶۸۰تومن منهای خزینه میشه ۲۵۰؟بعد چطور اینقدر ارزون؟مگه نر رو یک چنین میلیون نمیفروشید؟اصلا چرا کیلویی ۱۷هزار؟

  • سلام این طرح برای سال ۱۳۹۶ هست و قیمت ها مربوط به همان سال می باشد طرح توجیهی جدید به محض آماده شدن داخل سایت قرار میگیره.

 21. با سلام
  به نظر شما آیا پرورش بز آلپاین یا مورسیا در مناطق جنوبی مثلا استان هرمزگان توجیه اقتصادی داره؟ و گرمای هوا تاثیر منفی بر میزان دوقلوزایی و همچنین تولید شیر داره یا که خیر و اصلا کدوم نژاد جهت پرورش مناسب تر هست ؟

  • سلام
   بدون شک استرس گرمایی بر روی تولید این نژاد ها تاثیر دارد ولی در سیستم بسته امکان کنترل دما و… وجود دارد ولو با صرف هزینه ، از بین نژاد های موجود سانن و آلپاین بیشترین بازدهی را دارند.

 22. بی نظیر. خیلی سخاوتمندانه و هوشمندانه. متشکرم فراووووون

 23. ابوالقاسم رنجبر

  با سلام، دوست عزیز این محاسبات روی کاغذ هست و در عمل بسیار متفاوت. مثلا در عمل بدلیل تغییر اقلیم، هرگز به رکوردهای تولید در اروپا نخواهیم رسید. در واقع، طبق محاسبات شما، اصل سودآوری این بز، در شیردهی آن است، ولی در عمل اگر به موقع تلقیح شوند، سود آوری آن بیشتر در تولید بزغاله و فروش گوشت آن است. با سپاس

  • سلام
   نکته اول اینکه محاسبات بر پایه تولید سالانه ۸۰۰ کیلوگرم شیر برای هر راس بز شیری در نظر گرفته شده که در عمل بالاتر از این مقدار تولید شیر داریم
   نکته دوم این این بز ها نژاد شیرده هستند و تولید گوشت توجیه ندارد
   نکته سوم سودآوری این کار بستگی به قیمت شیر دارد

 24. بهمن اصلانی

  با سلام ضمن تشکر از ادمین محترم که زحمت کشیدن و این طرح رو برای هموطنان گذاشتن و همچنین قبول زحمت میکنن و با حوصله جواب کامنت ها رو میزارن , باید عرض کنم که من در حال حاضر , یعنی در اردیبهشت سال ۹۸ حدود ۱۰۰ میلیون سرمایه دارم اگه بخوام وارد این کار بشم سعی میکنم بیشتر روی دوقولو زایی و ازدیاد گله تمرکز کنم و چونکه برای سال اول نمیخوام کم و کاستی از لحاظ هزینه تهیه خوراک و فلاشینگ داشته باشم از خرید وسایل شیردوشی صرف نظر میکنم و اجازه میدم فعلا شیر بزها صرف بزغاله بشه اینجوری نه هزینه ای برای خرید شیر خشک مصرف میشه و نه دغدغه ای برای فروش شیر ارزشمند بز که متاسفانه هنوز در ایران جا نیافتاده !! دارم (دنبال زمین چهار دیواری برای اجاره و اسکان گله در اون هستم ) حالا با این تفاسیر میخوام بدونم ایا خط مشی من درسته ؟ ضمن اینکه چند تا سوال داشتم .اول اینکه یکی از دوستان بنام اقای صمد پرسید که ایا خلوص نژاد های اوین ژن واقعا بالاست و ایا از نظر خونی اینا با هم تشابه خونی ندارند ؟ چون ظاهرا در صورت تشابه خونی نر با ماده ها دقیقا همون مشکلات ژنتیکی که در انسان بوجود میاد در بز ها هم صورت میگیره . دوم اینکه من تو مقاله هایی که خوندم بز های سانن تقریبا در ۱۵ ماه دوبار ابستن میشن در حالیکه شما سالی یبار در نظر گرفتین ایا من اشتباه فهمیدم که بز ها در ۱۵ ماه دوبار ابستن و زاد و ولد میکنن ؟ و اخرین سوال این که ایا بنظرتون بهتر نیست که من یکسال اول رو پرورار بندی کنم و بعد با سرمایه بیشتر اقدام به سرمایه گذاری در گله شیری بکنم ؟ در کامنت های دوستان , کامنت های دلسرد کننده هم , کم نبود مثل دوستی که اعلام کردن در سال ۹۶ شیر کیلویی ۹۰۰ تومن در کرماشاه هست نمیدونم بنا بر چه اطلاعاتی ایشون اینو گفتن ؟ در سال ۹۶ شیر بین ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومن بود دوستان اگه واقعا دلتون نمیخواد کسی وارد این عرصه بشه لطفا با دلایل منطقی بیایید جلو!!
  در اخر از ادمین عزیزسپاسگذارم .
  پاینده باشید و مانا

  • سلام وقت بخیر
   ۱- بزهای سانن و آلپاین گله آوین ژن به طور قطع خالص هستند و از نظر همخونی به خاطر اضافه شدن نرهای وارداتی جدید و همچنین اسپرم های جدید به صورت تلقیح مصنوعی درصد همخونی در گله بسیار پایین هست.
   ۲- به طور طبیعی سالی یک بار زایش در ماه اسفند و تولید شیر ۱۰ ماه پس از زایش هست به خاطر فصلی بودن تولید مثل در بزها ولی با یکسری کار ها مثل دستکاری هورمنی و… میشه فاصله زایش بعدی را کم کرد.
   نکته: من بر پایه تولید و فروش شیر طرح نوشتم.
   ۳- کار پرواربندی کاملا با تولید شیر تفاوت دارد.
   نکته: قیمت شیر در منطقه ما زنجان بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان هست.

   موفق و موید باشید

 25. سلام من ارکجا می تونم بر الپاین خرید کن ۲۰۰ میلیون پول دارم جا و مرتع هم دارم در منطقه کجور نوشهر

 26. سلام با توجه به به افزایش قیمت علوفه از سویی وافزایش قیمت گوشت از سوی دیگر لطفا آنالیز هزینه و سود و زیان را به روز رسانی فرمایید ولی
  سوال مشخص من این هست که قیمت فروش گوشت در کشتارگاها امروزه کیلویی چنده ؟

  • سلام
   بز های شیری صرفا برای تولید شیر توجیه دارند و قیمت گوشت تاثیری در پرورش این بزها ندارد
   با توجه به افزایش قیمت ها اگر شما شیر تولیدی را به ازای هر کیلو چهار هزار تومان بفروشید هزینه های کارگری و علوفه و… را پوشش می دهید و درآمد شما از بزغاله فروشی کسب می شود

 27. سلام وتشکر بابت مطالب مفیدتان، من دز شرق فارس شهرستان داراب هستم ،در ماه هاگرم سال دما از ۴۵ درجه بیشتر میشود میخواستم بدانم چه نژادی راپیشنهاد میکنید، وآیا درفارس فروشنده معتبری هست؟ واگر وجود دارد درصورت امکان آدرسش رالطف بفرمایید ،و قیمت چطوری محاسبه میکنن؟ بر اساس وزن یا سن بزها ،ممنون میشوم جوابم را بدهید.

  • سلام برای منطقه ی شما نژاد مورسیا و آلپاین مناسب هست قیمت الان برای بزغاله های ۴ ماهه سانن و آلپاین ماده ۵-۶ میلیون هست

 28. عایدین احمدی

  سلام باتشکر ازمطالب ارزنده و بسیار مفید بنده یک معلم هستم که امسال بازنشسته میشوم وهمچنین خانوادگی دامداریم پدرم درحال حاضر ۱۵۰ راس گوسفند ازنژاد بومی مازندران دارند بنده میخواهم پرورش بزراشروع کنم میخواستم بدانم برای کوهستانهای مازندران که زمستان سخت وسردی دارد کدام نژادراپیشنهاد میدهید. درضمن شماره شرکت پرورش بزآلپاین وسانن رابرام ارسال کنید بازم از اطلاعات خوب شماسپاس گذارم.

 29. عابدین احمدی

  سلام مجدد سوالی داشتم میخواستم بدانم از شرکت های پرورش بزحداقل چندتا بزمیشود خرید. ؟آیاهرچندتا بخواهیم میتوانیم خرید کنیم ؟مثلأپنج راس.

 30. سلام.قیمت بزغاله۴ماه نرچنده؟وآیاارسال به مناطق کشوردارید؟وهربزغاله چندسال میتونه دریه گله باشه؟مرسی

 31. سلام ببخشید أیا هزینه مصرفی روزانه بزوقیمت شیر و میانگین تولید شیر روزانه چند باشه واسه پرورش بزسانن جوابگوست

 32. سلام من میخواستم آذربایجان شرقی با خرید بز نر آلپاین و خرید بزهای بومی و چرا در دشت پرورش بز داشته باشم حداقل یکصد عدد به نظر شما داشتن بز با نژاد صدرصد در محیط بسته سودش بیشتره یا داشتن بز با ۵٠ درصد یا ٧۵ درصد خلوص و چرا در چراگاه واینکه دورگه های آلپاین حداقل ٢ کیلو شیر میدهند؟

  • اگر مرتع دارید و به صورت سنتی قصد پرورش بز دارید دورگ گیری بهتر هست و لذا سود دهی پرورش بز خالص در سیستم بسته بستگی به فروش شیر و قیمت شیر دارد برخی بزهای دورگ کیفیت خوبی دارند و میزان تولید شیر قابل توجهی دارند

 33. با سلام. میشه طرح توجیهی سال۹۸ رو بزارید. میخواستم ببینم الان شرایط چجوره. توجیح اقتصادی دارد یا خیر. متشکرم

 34. سلام وقت بخیر
  ببخشید اطلاعات من خیلی پایینه
  سوال من اینه
  اگه من بخوام ۱۶ تا بز بخرم چند تا نر برای تولید مثل کافی هست ؟ مثلا یکی دو تا نر بخرم براشون کم هست ؟
  با تشکر فراوان

 35. بزسانن یا الپاین رو میشه تو خوزستان مثلا ابادان پرورش داد؟

 36. الایندگی هوا تو رشدو پرورششون تاثیری داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *